Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği; 2011 Uzman Araştırma Yarışması Deneysel Kategori 2.lik.
Çalışma: Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü Yüklenmiş Polilaktik Koglikolik Asit (PLGA) Mikrokürelerle Sinir Greft Prefabrikasyonu. Karagöz H, Ülkür E, Sipahigil O, Alarçin E, Şahin C, Bangir D, Türkoğlu M, Dortunç B.
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği; 2011 Asistan Bildiri Yarışması Deneysel Kategori 2.lik.
Çalışma: Diyabetik Sıçanlarda Perinörotomi Uygulamasının Sinir İyileşmesi Üzerine Etkisi. Şahin C, Karagöz H, Yüksel F, Akakın D, Dağbaşı N, Ülkür E.
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği; 2013 Uzman Araştırma Yarışması Klinik Kategori 1.lik.
Çalışma: Yetişkin Sindaktili Serbestleştirilmesi Operasyonunda Bilobe Flep Kullanımı: Deri Grefti Kullanılmayan Yeni Bir Teknik. Şahin C, Ergün Ö, Külahçı Y, Sever C, Karagöz H, Ülkür E.
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği; 2015 Deneysel Proje Yarışması 2.lik.
Çalışma:
Farklı Sıvı Tedavi Yöntemlerinin Yanık Sonrası Oluşan Kompartıman Sendromu ve Kas Apoptozu Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması. Öztürk S, Şahin C, Cesur C, Taş AÇ, Karagöz H.
Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği; 2015 Asistan Bildiri Yarışması Deneysel Kategori 1.lik.
Çalışma: Nöroma Oluşumunda Epinöriumun Rolü. Aysal BK, Karagöz H, Eren F, Şahin C, Özel B, Küçükodacı Z, Narlı G, Karaöz E.