Özgeçmişim

Prof. Dr. Cihan ŞAHİN

1979 yılında Eskişehir’de doğan Cihan ŞAHİN 2003 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden mezun oldu. 2006 senesinde GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisi’nde ihtisasa başladı. Uzmanlık eğitimi süresince bir çok bilimsel çalışma ve projelerde görev aldı.

2011 yılında ihtisasını tamamlayarak mezun oldu. Aynı yıl Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği’nin düzenlemiş olduğu uzman ve asistan araştırma yarışmalarında iki adet ikincilik ödülü aldı. 2011 – 2012 yılları arasında Kasımpaşa Asker Hastanesi’nde uzman doktor olarak görev yaptıktan sonra 2012 yılında tekrar GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Plastik Cerrahi Servisine tayin oldu.

Dr. Özge ERGÜN ile beraber el cerrahisi alanında geliştirdikleri yeni bir cerrahi teknik 2013 yılında Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği tarafından yapılan uzman araştırma yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü, ayrıca bu tekniği yurt dışında saygın el cerrahisi toplantılarında sundu. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 2015 yılı yarışmasında katılmış olduğu çalışmalar birisi asistan bildiri yarışması diğeri proje yarışması olmak üzere iki adet birincilik ödülü aldı.

2017 yılında girdiği sınavda başarılı olarak doçent ünvanı aldı. Yurt dışı ve yurt içi bir çok toplantıya katıldı. Temmuz 2017 tarihinde istifa ederek Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nden ayrıldı ve Yeditepe Üniversitesi Hastanesinde çalışmaya başladı.

Nisan 2018 tarihinden itibaren Ataşehir ilçesinde kendi özel kliniğinde çalışmaya başladı.

Eylül 2022 tarihinde Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Profesör kadrosuna ataması yapıldı.

Yurt dışı bilimsel dergilerde yayımlanmış 56 adet uluslararası yayını bulunmaktadır. Uluslararası toplantılarda sunulan 41 adet, ulusal toplantılarda sunulan 119 adet bildirisi bulunmaktadır.

null

Ödüller

Detaylar

null

Toplantılar

Detaylar

null

Yayınlar

Detaylar